NEOKLASİSİZM SANATI

18.yy’ın ortalarından 19.yy’ın başlarına kadar devam eden Neoklasisizm, Avrupa Sanatı’nda Antik Roma ve Yunan ve Rönesans sanatının yeniden doğuşu anlamına gelirken, Barok ve Rokoko sanatlarının aşırı süslemeciliğine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Klasik sanat anlayışının yeniden canlandırılışı olan bu akımın ortaya çıkmasındaki en büyük etken arkeoloji biliminin temellerini atan ve klasik sanattaki en önemli unsurların “asil…