EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK)

Empresyonizm yeni görüşü izleyen yeni bir resim yöntemi olarak nitelendirilebilir;  bu akım, aynı zamanda saf ve yalın duyarlığa yeniden duyulan bir özlemdir. Empresyonizm, tamamen görsel, içgüdüsel bir sanat anlayışını belirler. Sürekli yenilenen bu bakış biçimi, ışık ve ışığın geçişen türlü değişimleriyle yaratılır ve resmin asıl konusu olacak kadar büyük boyutlara ulaşır. Bunun bir sonucu olarak,…