BAROK SANATI

17 ve 18. yy.’larda Avrupa’da tüm sanat dallarında (resim, heykel, müzik vb) etkili olan; genel olarak simetriye karşı asimetriyi, geometrik biçimlere karşı eğrisel biçimleri, durağanlığa karşı hareketi ön plâna çıkaran bir tarzdır. Rönesansın tutumuna karşı gelişen Maniyerizmle ortak özellikler gösterir. Sanata bu biçimiyle yansıyan Barok tarz, bu yüzyıllarda Avrupa’da yaşanan siyasal ortamın bir aynasıdır. Barok…

Barok Sanatın Önemli Ressamı Peter Paul Rubens’in 10 Resmi

Peter Paul Rubens, bol figürlü mitolojik konuları işlediği eserleri, kullandığı renkler ve dinamik çizgileriyle günümüz dünyasına sinemadan resme birçok alanda ilham vermiş bir isim. YAŞAMI Peter Paul Rubens (1577 – 1640), Katoliklik’ten Protestanlığa geçmesi üzerine Protestanlar’a uygulanan baskı nedeniyle Almanya’ya kaçan Flaman hukukçu bir babanın oğludur. Resim eğitimine Tobias Verhaecht ve Adam van Noort’tan ders alarak…