Çin seddi hakkında bilmediğiniz 30 gerçek

Çin seddi dünyadaki en uzun insan yapımı yapıdır. Çin seddi’nin inşası sırasında o kadar çok insan ölmüş ki bu yüzden Çin seddi aynı zamanda dünyanın en uzun mezarlığı olarak da biliniyor. Verilere göre inşalar sırasında 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş. Çin seddi’nde çalışırken ölenlerle ilgili bir inanış vardı. Buna göre cesetin taşındığı tabutun üzerine…

Çin hükümdarının ölümsüz ordusu: Taş askerler

Terra Cotta ilk defa 1920’li yıllarda bir köylünün şans eseri tarlasını kazarken bulduğu büyük bir taş asker sayesinde varlığı keşfedildi. Eğer bu köylü korkup askerleri tekrar gömmeseydi belki de dünya bu cansız askerlerden daha önce haberdar olabilirdi. Terra Cotta, diğer bir ismiyle Taş Askerler 1974 yılında yine bölge hakından birileri kuyu açmak için kazı yaparken…

Bilginin, Sanatın, Çöküşün ve Savaşın Gölgesinde Bir Halk: Mayalar

Eski Maya uygarlığı dünyamızdaki en etkileyici kültürlerden biriydi. Bu etkiyi yaratan faktörler düşünüldüğünde bugün dahi Mayaların merakla karşılanıyor olmasına oldukça makul nedenler sunulabilir. Bununla beraber Mayalar konusundaki bitmek bilmeyen merakın ana nedeni ise muhtemelen bu kadar sofistike bir kültürün açıklanamaz ani çöküşüydü. Maya kentleri zamanının çok ötesinde, karmaşık toplulukları bir arada barındıran geniş varlıklardı. Avrupa’nın…

Şeytan Nereden Geldi?

Şeytan’ın İblis, Karanlığın Prensi, Beelzebub ve Lucifer gibi birçok ismi var. Peki insanlar bu isimlerden başka bu zalim hakkında gerçekte ne biliyor? Şeytanın hikâyesi nasıl ortaya çıktı? Birçok antik din, iyi ve kötü arasındaki mücadeleyi ayrıntılarıyla ele alan kutsal metinlere sahip. Los Angeles Westwood Village Sinagogu’nda hem haham hem de psikolog olan Abner Weiss, örneğin…

Asya’da dikkat edilmesi gereken hassas konular

Yabancı bir ülkeye gittiğinizde dikkat etmeniz gereken şeyler vardır; siyasal, dinsel, kültürel bakımdan hassas olmanızı gerektiren konular. Batı’da yetişmiş birinin Asya ülkelerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmesi beklenemez. Farklı milletleri ve dinleri barındıran Asya kıtası homojen bir yapıya sahip değil elbette. Ama sık sık bu ülkelere gidip gelenlerin bu konudaki uyarıları dikkate alınabilir. Eleştiriye dikkat…

Bizans’ın Yazın Hayatına Dair Bilinmesi Gereken 5 Şey

Bizans yazın sanatından aslında bir bakıma Ortaçağ Yunan yazın sanatı diye de bahsedilebilir. Antik dönem Yunan Edebiyatı’nın devamı niteliğinde görülen Bizans Edebiyatı; tıpkı Latin Edebiyatı’nda olduğu gibi Antik Yunan yazarlarına öykünerek ve atıfta bulunarak oluşturuldu. Eserler, Bizans’ın günlük konuşma dili olan Grekçe’den farklı olarak, Attistik Yunanca’yla yazıldı. Ayrıca Antik Yunan dünyasına öykünmelerine rağmen, Hristiyan bakış…

Türkiye’deki 10 Önemli Bizans Yapısı

Bizans İmparatorluğu’nun farklı kültürleri içine alan geniş coğrafyası ve Hıristiyanlığı resmi din olarak kabulüyle şekillenen kültürel yapısı, imparatorluğun 4. yüzyıla kadar giden geniş yelpazeli bir mimari oluşumuna neden oldu. Bizans mimarisinin en önemli malzemesini oluşturan tuğlanın haricinde yapılarda taş, kiremit ve ahşap yapı malzemeleri de kullanıldı. Erken dönem yapılarında bazilikal plan şemalı olarak adlandırılan Doğu-Batı…

Bizans İmparatorluğu Hakkında Bilmiyor Olabileceğiniz 25 Bilgi

Bizans İmparatorluğu, Geç Antik Çağ ve Orta Çağlar’da büyük ölçüde Yunanca konuşulan, Roma İmparatorluğu’nun doğudaki yarısı ve ‘geri kalanı’dır. Bin yıldan uzun bir süre ayakta kalmayı başaran, zengin bir sanat, edebiyat ve eğitim geleneğine sahip olan; ve Avrupa ülkeleri ve Asya’dan gelen istila tehditleri karşısında askeri bir tampon görevi gören bu büyük imparatorluğun mirası, kimi…

İlkel’in Açıklanma Sorunu ve Romantik Söylemlerin Dışında İlkel Tanımı

İlkel kelimesine dair tartışmaların en başında sözcüğün kendisi ve tanımı yatmaktadır.[1] Çünkü algıları yöneten, sözcükler ve sözcükleri açıklayan tanımlardır. İlkel sözcüğü belki de hiç kullanılmamalıdır. Ancak sözcük tek başına anlamsız bir algı yaratmak ve tanıma yetersiz kalmakla birlikte anlatımda onsuz yapılamayacaktır. Bunun yanında tanım, her ne kadar açıklayıcı olmayı amaç edinse dahi varlığın tümüne hakim olamaz.…

Tarih Boyunca Tuvalet Kullanımı

Yeme ve içme faaliyetlerinin bir sonucu olarak sindirim sonrası atık maddelerin vücuttan dışarı atılması biyolojik bir olay. Dışarı atılan bu dışkı ise insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Avcı-toplayıcı olarak sürekli bir yerleşimin olmadığı gezici bir hayatta, dışkıyı bıraktıktan sonra sadece oradan uzaklaşarak bu tehditten kurtulmak mümkündü. Fakat yerleşik hayata geçildikten sonra bu sorundan…