UÇAKLAR AŞIRI YÜKSEK SICAKLIKLARDA NEDEN HAVALANAMAZ?

Uçakların aşırı yüksek sıcak havalarda iniş ve kalkışlarına izin verilmez. Peki ama neden? Bunun nedenini anlamadan önce , uçakların nasıl uçabildiklerini anlamanız gerekiyor.   Bir cismin momentumu,   kütlesi çarpı hızına eşittir. Momentum prensibine göre , bir nesneye uygulanan toplam kuvvet ,  momentumundaki değişim oranına eşittir.  Aklınıza uçağın momentumundaki değişim gelebilir, fakat biz uçağa çarpan havanın momentumundaki…

Matematik Ve Mantık

Köyün birinde bir berber varmış ve bu berber dükkanının önünde şöyle bir levha asılıymış “sadece kendini tıraş etmeyen erkekler tıraş edilir.” Yani bu berber o köydeki kendini tıraş etmeyen herkesi tıraş edermiş, kendini tıraş edenleri de tıraş etmezmiş. Gayet mantıklı geliyor öyle değil mi? Kendini tıraş edenlerin zaten tıraşa ihtiyacı yoktur, öbürleri de zaten köydeki tek berbere gitmek zorundadırlar.…

Erkeklerde Neden Meme Ucu Bulunmaktadır? Üreme Sistemleri Arasındaki Benzerlik ve Farklar Üzerine…

Erkeklerin meme ucunun varlığına dair soru işaretleri, yüzyıllardır insanların merakla sordukları ve bilimin 150 yıl kadar önce gelişen Evrim Kuramı sayesinde artık kolaylıkla cevaplayabildiği bir sorudur. Evrimi keşfetmemizden önce bu soruya herhangi mantıklı bir cevap vermenin hiçbir yolu yoktu; çünkü bariz bir şekilde işe yaramayan, hatta kimi zaman rahatsızlık verebilen bu yapının orada olması herhangi…

Bilim Hakkında Konuşmadan Önce Düşünün…

Aşağıda okuyacaklarınız, tarih içerisinde önemli şahısların bilimin o günkü konumu ve geleceğiyle ilgili bazı sözlerini içermektedir. Umuyoruz ki bilim hakkında konuşmadan önce düşünmenize katkı sağlayacaktır. “Dünya Evren’in merkezindedir ve tüm gök cisimleri onun etrafında dönmektedir. Kopernik’in sözleri, şeytanın sözleridir ve yalandır.” (1500’ler, Kopernik yasalarını ortaya koyduğunda, dindar kitle) — “Jüpiter’in uyduları görünmezdir, dolayısıyla Dünya üzerinde bir…

Proteinler ve Kimyasal Yapıları

Canlılığın yapısında, dört temel biyomolekül var: Proteinler, karbonhidratlar, lipidler ve nükleik asitler. Proteinler canlının yapı taşı olarak bilindiği için diğer biyomoleküllerden çok daha ayrı bir yere sahip. Vücudumuzda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlardan, hareket etmemize kadar pek çok görevden proteinler sorumludur. Proteinler ribozomlarda sentezlenirler ve amino asit denilen, yapılarında bir karboksil, bir amino, bir H atomu ve R…

Neden Kan Gruplarına Sahibiz?

1900 yılında, Avustralyalı doktor Karl Landsteiner tarafından keşfedilen kan grupları, 1930 yılında Landsteiner’a Nobel Ödülü’nü getirdi. O günden beri de, bilim insanları kan gruplarının biyolojisine dair daha derinlemesine incelemeleri mümkün kılan çok daha güçlü araçlar geliştirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde, kan grupları hakkında çok daha ilginç bulgulara, örneğin; soy takibi, kan gruplarının sağlığımız üzerindeki etkileri gibi çeşitli ipuçlarına…

Bilimsel Düşüncenin Doğuşu: Anaksimandros

İyonya, MÖ. 1000’lerde 12 İyon koloni şehrinin birlikteliğiyle oluştu. İyonlar bir denizci topluluğuydu ve kültürel etkileşimleri, halkına sunduğu özgürlükçü alan onların düşünsel duruşunun önemli nedenlerindendi. İyonya doğayı anlama, görünenin ve değişenin ardında yatan değişmeyen temel ilkenin ne olduğu konusunda rasyonel bir tutumun, girişimin ortaya konduğu önemli bir merkezdi. Bu 12 şehirden en önemlisiyse Milet’ti. İyonya’nın…